Vernissage: The (in)justice of World Culture

Välkomna på Vernissage onsdag 24 maj kl. 18:00-20:00 i Växjö Konsthall!

Studenter inom masterkursen Världskulturer: begrepp och förmedling avslutar sina 30 hp med en utställning på Växjö Konsthall.

The (in)justice Of World Culture          

In the emerging world of ethnic conflict and civilizational clash, western belief in the universality of western culture suffers three problems:  it is false, it is immoral, and it is dangerous. (Samuel P. Huntington, 1997)

Läs mer om utsällningen:

http://www.vaxjo.se/-/konsthall/Om_konsthallen/Kalender-och-nyheter/Nyheter12/Vernissage-The-injustice-of-World-Culture /

 

Kommentera (0)