Stadsbyggnadsdebatt på Kalmar läns museum, 26 april kl 18

Tema: Stadens mötesplatser

Människorna gör staden. Platser där människor möts blir till ett kitt i stadens utveckling. Fokus för stadsbyggnadsdebatten blir ytorna mellan husen, torg, gator, parker, bryggor och lekplatser och andra platser där vi möts. Användningen av våra platser förändras över tiden och nya skapas. Vad kännetecknar en omtyckt mötesplats? Vad kan vi lära av historien och hur går vi vidare.

Välkommen att bidra med din åsikt och lyssna på andras!

Moderator för kvällen är Björn Mortensen , VD för Kalmar Citysamverkan AB.

I panelen möter ni Linda Camara , arkitekt och operativ chef på Tengboms som arbetar med nya Linnéuniversitetet och instiftat priset ”Årets mötesplats”, Peter Aronsson , professor och prorektor vid Linnéuniversitetet som bl a forskat kring  historiebruk och kulturarv och platsers betydelse, Jangir Maddadi , designern som bl a är känd för sina cirkelformade bänkar för offentliga platser och som nyligen startat Magasinet -en plats för design och umgänge i Kalmar samt Hanna Dahmberg , planarkitekt på Kalmar kommun där hon bl a arbetar med sociala hållbarhetsfrågor i planeringen av Södra staden och det sk Stråket mellan Berga och Norrliden.

Fri entré men begränsat antal platser. Boka upp en plats genom att maila till reception_AT_kalmarlansmuseum.se

Kommentera (0)