"Save the date": How to internationalise the Curriculum - April 6

Inbjudan från kommite'n för internationalisering. Tidigare datum som har kommunicerats var 1 mars, men dagen är nu flyttad till torsdagen den 6 april. Ytterligare information och registrering kommer inom kort. 

Mer information Camilla Andersson Lundqvist e-post Camilla.lundqvist_AT_lnu.se

Kommentera (2)

  1. Ytterligare information och program finns här.