Remisser och svar

Som offentlig myndighet och lärosäte får Linnéuniversitetet svara på ett antal remisser från exempelvis departement och myndigheter. Här kan du se ett urval av av de remisser som Linnéuniversitetet svarar på.

Aktuella remisser