Ladok för Linnéuniversitetet

Ladok är ett nationellt studiedokumentationssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I Ladok finns alla uppgifter om en students registreringar och resultat. Dessa uppgifter ligger till grund för den medelstilldelning lärosätet får, och fungerar också som underlag för CSN:s utbetalning av studiebidrag och studielån till studenten. Därför kan Ladok i detta sammanhang även ses som ett ekonomisystem.

Support och frågor:ladok_AT_lnu.se
För att du ska kunna arbeta i Ladok behöver du fylla i ansvarsförbindelsen för Ladok.

Gå med i Ladokgruppen för att få meddelande om ny funktionalitet och driftinformation.

Ladokutbildning
Ladokutbildningen är en Internetbaserad utbildning för personalen vid Linnéuniversitetet. Materialet är än så länge ett testmaterial. Vi tar gärna emot era synpunker.
Inloggning Ladok, Citrix

För att genomföra Ladokutbildningen:

 • Gå till Ladokutbildning
 • Ange ditt vanliga användarnamn och lösenord
 • Klicka på **Nämnder och projektplatser**
 • Välj Ladokutbildning
 • Ange Kursnyckel ladok
 • klicka på Koppla mig


På Studerandeavdelningen är det vi som arbetar med Ladok:

Jirina (Nina) Fahlén Jonsson, Ladokansvarig - ankn 6989 / mobil 0725-236611
Caroline Behnke - ankn 8543
Hampus Delborn - ankn 6054
Madeleine Andrén - ankn 6111 (Tjänsledig under 2016/2017)

 I Ladok hanteras bland annat:

 • Antagningsresultat
 • Registrering (genererar hst)
 • Resultatrapportering (genererar hpr)
 • Grund för medelstilldelning på grund och avancerad nivå (redovisning VB)
 • Examensutfärdande
 • Forskarutbildning
 • Uppföljning
 • Underlag för statistik till SCB, HSV m fl
 • Leveranser till olika interna och externa kringsystem

Ladok på webb (LPW) är ett webbaserat gränssnitt för att få tillgång till Ladokinformation. LPW innehåller ett antal tjänster för studenter, lärare och administratörer.