Utlämning av tentamen i Kalmar

Från och med årsskiftet hanteras tentamensutlämningen i Kalmar av Infocenter.

Infocenter i Kalmar sköter utlämningen av tentamina med tentamensdatum 2019-01-01 eller senare. Tentamina skrivna före detta datum hanteras av respektive institution. Utlämningen sker i det nya infocentret i Radix på Universitetskajen och är begränsad till vissa tider (se nedan). Obs! Om kursen ges vid Ekonomihögskolan hämtas tentamina fortsatt i receptionen på Kalmar Nyckel.

Tentamensutlämningen i Kalmar sker enligt följande:

  • Lärare/administratör lämnar rättad tentamen till Infocenter i samband med att resultat registreras i Ladok.
  • Tentamen finns i Infocenter för utkvittering av student påföljande tisdag och torsdag kl. 10-12.
  • Ett beställningsformulär finns (se länk nedan) för beställning av äldre tentamen (max 24 månader) samt exempeltentamina. Kopia av tentamen skickas från Infocenter till student via e-post inom en vecka. Beställning av tentamen som inte finns tillgänglig i Infocenter skickas vidare till aktuell lärare/administratör för hantering.


Ett arbete pågår med att ta fram ett stödsystem för att kunna skanna, lagra, distribuera och återsöka rättade tentamina digitalt. Lösningen beräknas vara på plats till höstterminen 2019 och kommer att innebära en helt digital tentamenshantering.

Tentamensutlämningen i Växjö fortsätter på samma sätt som i dagsläget till dess att det finns en lösning för skanning av tentamina.

.