Välkomstinformation

Informationen på den här sidan gäller för de studenter som antas i den nationella omgången. För information om hur det går till för de internationella studenterna kontakta International Office.

Syftet med välkomstinformationen är just att välkomna våra nya studenter till Linnéuniversitetet. Vi vill också stärka bilden av Linnéuniversitetet som ett universitet vilket kräver att vi ger ett samlat intryck i den initiala kommunikationen.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för centralt välkomstmejl, information på Lnu.se, telefonsamtal till antagna studenter och information på sociala medier.

Fakulteterna ansvarar för publicering av välkomstinformation från programansvarig på lärplattformen, publicering av länk till väkomstinformationen på programsidan, samt information om programstart och schema i Time-Edit.

Information till nya studenter

Antagna studenter får meddelande på antagning.se samt centralt välkomstmejl med hänvisning till Lnu.se/student/ny-student. Där finns information om hur nya studenter skaffar studentkonto och registrerar sig samt länk till kurs- och programstart. Informationen sker enligt nedan:

  • Antagningsbesked urval 1 (med svarskrav VT20XX och HT20XX) och urval 2 (VT20XX och HT20XX) från antagning.se.
  • Centralt välkomstmejl skickas till antagna på kurs och program efter urval 1 eller löpande till antagna efter urval 2 samt sent antagna.

För mer information och exakta datum, se antagning.se.

Lnu.se

I samband med terminstart kommer det att finnas tydlig informationen till nya studenter på Lnu.se med länk till Lnu.se/nystudent där det finns viktig information om sådant man behöver veta som ny student.

Sociala medier

När antagningsbeskedet i Utval 1 kommit publiceras ett inlägg på Facebook. I inlägget välkomnar vi nya studenter och hänvisar dem till Lnu.se/nystudent 

Telefonsamtal till alla nyantagna studenter till program på grundnivå (HT20XX)

I samarbete med utbildningsföreningarna ringer vi upp alla nyantagna studenter till program på grundnivå under sommaren. Detta gör vi för att studenterna ska få ett trevligt första intryck och känna sig välkomna och trygga. Det är också en bra chans för de nya studenterna att ställa frågor.

Utbildningsföreningarna kommer ringa upp nyantagna studenter under perioden 15 - 26 juli (v. 29 – 30). Föreningarna har fått information om vart de skall hänvisa för frågor som de själva inte kan besvara.

 

Välkomstinformation från programansvariga

Fakulteten ansvarar för att komplettera med programspecifik information om studiestarten på Lnu.se.

I lärplattformarna finns möjlighet att göra rum/sidor som är öppna och alltså inte kräver ett studentkonto. Välkomstinformationen läggs i ett sådant öppet kursrum.  Läs mer om lärplattform. Länken till kursrummet i lärplattformen plubliceras på programmets sida på Lnu.se. På så vis hittar studenten till sin programspecifika information. Välkomstinformation kan även publiceras för kurser om det anses behövas.

I samband med kurs- och programstartsinformation på Lnu.se i TimeEdit finns utrymme för en kort fritext. Se lathund: Så fungerar det. Denna text kommer att visas ihop med tid och plats när studenten söker efter kurs- och programstart. Det är valfritt att nyttja denna funktion.

Innehåll i välkomstinformation

Välkomstinformationen innehåller: