Kommunikationer Kalmar och Växjö

Här finns mer information kring att resa mellan Kalmar och Växjö.

Aktuellt just nu

  • Glöm inte att byta till ny resehandling för 2020!  

• Resehandling för tågresor mellan Kalmar och Växjö för 2020 är gul och är giltig vardagar från och med 2/1 2020.

 

Systemet för hur tågresorna mellan Växjö och Kalmar fungerar är detsamma under 2020, till ny information kommer. Du hämtar ut färdigtryckta resehandlingar hos ditt kansli eller avdelning. Handlingen ska innehålla namn och personnummer på den anställde. Närmaste chef skriva under och stämpla den. OBS: saknar resehandlingen uppgifter som är obligatoriska riskerar du böter på 1000 kr vid resa med tåg.