Post och vaktmästeri

Information om post, paket och vaktmästeri hittar du på denna sida och via länkarna i vänsterspalten.


Post & Paket

Under rubriken Post & Paket i vänstermenyn hittar du allt om post- och godshanteringen vid Linnéuniversitetet; inrikes- och utrikesförsändelser, interna postturer, postturerna mellan Kalmar och Växjö med mera.


Vaktmästeriet

I Kalmar och Växjö finns det totalt 15 centralt anställda vaktmästare. De flesta av dessa är husvaktmästare med särskilt ansvar för olika hus, och några är ansvariga för internposten. Utöver detta har vissa institutioner sina egna vaktmästare.

För teknisk support i lokalerna i Kalmar och Växjö skriver du till IT-avdelningens helpdesk eller ringer på kortnummer 6700. För felanmälan som gäller övrigt underhåll av lokalerna, såsom möblering, belysning, ventilation, dörrar, lås, vatten, avlopp etc. kontaktar du ansvarig husvaktmästare:

Här hittar du kontaktuppgifter till vaktmästeriet i Kalmar.
Du kan även nå vaktmästeriet i Kalmar på vaktmastare.kalmar@lnu.se.

Här hittar du kontaktuppgifter till vaktmästeriet i Växjö.
Du kan även nå vaktmästeriet i Växjö på vaktmastare.vaxjo@lnu.se.

LOS tillämpar en ekonomisk modell för sina tjänster. För vaktmästeriet gäller att timdebitering enligt självkostnadspris ska ske för vissa tjänster vid till exempel konferenser, luncher, avslutningar med mera. Kostnaden är 410kr/h.


Läs mer

Kalmars vaktmästeri och Växjös vaktmästeri

Tjänster som ingår i det centrala vaktmästaruppdraget

Lokal- och serviceavdelningen

Tekniksupport