Öppettider till lokalerna

Öppettider i sommar, v. 28-32


Kalmar

Huvudentrén till Radix samt entrén till Magna från Radix har öppet 08.00-16.00 måndag-fredag. Övriga entréer är låsta.

Växjö

Huvudentrén till hus H är öppen måndag-fredag 08.00-16.00. Övriga entréer är låsta.

Access för personal och studenter med passerkort och kod förändras inte, förutom extra meröppet på biblioteket under sommaren.

 

Ordinarie öppettider till lokalerna


Huvudentréer till de byggnader som har publika utrymmen och studieplatser är öppna 07.30-17.00 helgfri måndag-fredag. Byggnader som inte har publika utrymmen och studieplatser, men som är öppna för besökare, är öppna 08.00-17.00. Övrig tid krävs passerkort och kod.

Studenter har tillträde till lokalerna med passerkort och kod, som mest mellan 06.00-23.00, men tiderna varierar beroende på byggnad och lokal.

Öppettiderna till kontorskorridorer kan variera mellan olika korridorer, då varje verksamhet avgör hur de ska vara öppna. Generellt gäller att korridorer är öppna 08.00-16.00.