Skyltning

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för skyltning vid universitetet, samt hur du skriver ut din egen kontorsskylt.

Skyltning inom Linnéuniversitetet hanteras av Lokal- och serviceavdelningen, LOS. Utformning och omfattning är framtagna av LOS och Kommunikationsavdelningen och regleras i Regler för skyltning (se länk nedan).

Vid frågor kring skyltning och revideringar av denna kontakta Lokal- och serviceavdelningen, sektionen för lokalplanering.
Kontaktperson Växjö: Madelaine Hedin. Kontaktperson Kalmar: Maria Ekstrand (föräldraledig). Tillfällig kontaktperson är Joachim Peters.