Brand och utrymning

Här hittar du allt som berör Linnéuniversitetets systematiska brandskyddsarbete.

Organisation

Här finns dokumenten Brandskyddsorganisation (PDF, 242 kB) om det förebyggande arbetet, och Utrymningsorganisation (PDF 266 kB) i händelse av utrymning.

Regler

Här kan du ta del av Lnu:s brandskyddsregler.

Brandskyddssamordnare

Kontakta brandskyddssamordnare om ni har frågor gällande det systematiska brandskyddsarbetet.

Brandskyddssamordnare Lnu: Mikael Pettersson, 0480-49 70 60/070-216 42 67, e-post mikael.pettersson@lnu.se

Växjö: Vakant, telefon, e-post
Kalmar: Maria Ekstrand (föräldraledig), telefon 0480-44 61 68, e-post maria.ekstrand@lnu.se. Tillfällig kontaktperson är Mikael Pettersson, se ovan.