Student hoppar i lokalen

Lokaler och fysisk säkerhet

Här finns information om lokaler och fysisk säkerhet vid Linnéuniversitetet. I vänstermenyn kan du navigera dig vidare till de områden du vill veta mer om.


Hitta på Linnéuniversitetet

Karta med byggnader och lokaler


Felanmälan

Här finns information om hur du gör en felanmälan gällande våra lokaler. 


Lokallistor

Lokallistor över husen i Växjö och Kalmar hittar du under S:\gemensamt\los\Lokallistor och Ritningar


Planritningar

Planritningar för husen i Kalmar och Växjö hittar du under S:\gemensamt\los\planritningar


Frågor?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lokal- och serviceavdelningen.


Fysisk säkerhet

Du når universitetets säkerhetssamordnare på sakerhet_AT_lnu.se.

Läs mer om fysisk säkerhet.


Externa insatser utanför kontorstid

På Linnéuniversitetet förekommer det att såväl personal som studenter arbetar också efter ordinarie arbetstid. Skulle det då inträffa något t.ex. ett sjukdomsfall, som inte kräver akuthjälp men som ändå gör att du eller någon i din omgivning behöver hjälp av någon utifrån, då kan ni sätta er i kontakt direkt med vår avtalspartner.

Linnéuniversitets avtalspartner avseende bevakningstjänster är Securitas Sverige AB. Deras uppdrag är att förebygga, kontrollera, upptäcka och åtgärda eventuella fel och skador inom universitetet, samt att, när situationen kräver, hjälpa till vid händelser t.ex. vid sjukdomsfall (att komma till vård etc.).

Det är till Securitas som du kan vända dig utanför kontorstid och vid situationer som kräver externa insatser för assistans.

Du når Securitas på telefonnummer:
Kalmar: 010-470 52 59
Växjö: 010-470 52 49

Tänk på att

  • i akuta ärenden, ring 112
  • vid icke akuta ärenden, ring 114 14 för att komma direkt till polisen