Kursutvärdering och enkäter

Survey & Report är ett intuitivt och flerspråkigt system för personal som vill skapa forskarenkäter och övriga enkäter på ett snabbt och enkelt sätt. Systemet har även utvecklats för att användas till universitetets automatiserade kursvärderingar. Läs mer om automatisering av kursvärdering här.

Distribution av enkäter kan göras via e-post eller länk och du väljer om du vill att enkäten ska vara publik – tillgänglig för alla – eller en så kallad respondentenkät, som endast besvaras av dem som du bjuder in för att delta i undersökningen.

Med bara några steg skapas skräddarsydda rapporter som fylls på allteftersom respondenterna besvarar enkäten. Rapporterna kan publiceras i lärplattformen eller exporteras till PDF, Excel, Word, PowerPoint och SPSS (Statistikprogram).

Om du vill ha hjälp eller stöd när du skapar en enkät i Survey & Report kan du vända dig till IKT-pedagogerna vid din fakultet. Om du stöter på problem, skicka in ditt ärende till it-support@lnu.se.

2012 beslutades det att Survey & Report ska användas som universitetsgemensamt enkätsystem och 2015 togs rektorsbeslut om att Survey & Report ska användas vid universitetets samtliga kursvärderingar för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Genom ett avtal med SUNET har Linnéuniversitetets samtliga anställda tillgång till Survey & Report.

Studenter har inte egen tillgång till verktyget, utan rekommenderas använda andra verktyg på webben, exempelvis Google Forms. LNU ger i dagsläget ingen support i detta.

Universitetsbiblioteket är förvaltningsansvarig för Survey & Report.