Publikationslistor

Publikationslistor hämtas automatiskt in från DiVA till den personliga personalsidan och visas enligt samma standard på alla. Du kan också själv ändra ordningen i din publikationslista. Inställningar som görs på den svenska sidan gäller även för den engelska visningen av din personalsida.
Vill du ha hjälp med detta, kontakta Kommunikationsavdelningen.
kommunikationsavdelningen@lnu.se

Så funkar det

Gå till den aktuella personalsidan och logga in i Episerver. Ändringarna kan du göra både i visningsläget Alla egenskaper och i visningsläget På sidan-redigering. Bilderna nedan är från Alla egenskaper-läget, men funktionerna är de samma i båda lägena. 

Välj fliken Publikationer.

Publikationer i urval

Under Favoritpublikationer kan du kryssa för de publikationer du vill ska visas under rubriken Publikationer i urval som kommer överst i publikationslistan.

Innehållstyper

Om inget är valt här så visas alla tre typerna. Väljer du tex Refereegranskat kommer inte de andra med i listan på din sida.

Bild från redigeringsvyn, publikationslistor.
Innehållstyper. Välj t ex att endast visa Refereegranskade publikationer.

 

Publikationstyper

Om inget är valt här så visas alla typer av publikationer. När du gör val här visas bara de du valt. Välj publikationstyper i den ordning du vill att de ska visas på din sida.

Bild från redigeringsvyn, publikationslistor.
Publikationstyper, välj vilka du vill visa.