Webbarbete vid Linnéunviersitetet

Konceptet för Lnu.se

2016 byggde vi om Lnu.se och beslutade att de prioriterade målgrupperna skulle vara:

 1. Presumtiva studenter
 2. Studenter
 3. Forskare vid andra lärosäten (för samarbete)
 4. Företag och organisationer (för samarbete)
 5. Press
 6. Presumtiva medarbetare
Statistik över användning av Lnu.se
Statistik över användning av Lnu.se

Resultat av förstudien

 • Rakt på utbildning och forskning
 • Sökdriven sajt
 • Mobil design

Vi kom fram till att vår webb ska vara 

 • Effektstyrd – för våra studenter och presumtiva studenter
 • Långsiktigt hållbar - webben ska förvaltas för framtiden
 • Tillgänglig – webben ska vara ett lätt arbetsredskap

Rakt på utbildning och forskning innebär att:

 • Kurs- och programsidorna är högst prioriterade och att det ska vara en hög likvärdig kvalitetsnivå på alla utbildningspresentationer.
 • Presumtiva studenter kommer ofta direkt in på utbildningssidorna och vi måste kunna leda dem rätt på sajten.
 • Fokus på forskaren, forskargrupperna och forskningsprojekten. För forskningen innebär det ett nytt sätt att nå ut lokalt, nationellt och internationellt.

Övergripande ansvar för webbarbetet på kommunikationsavdelningen: Anna Wiksten

Objektspecialist för medarbetare och blogg: Gun Hjortryd