Forskningskommunikation

Utbyte av kunskap är ett av de viktigaste inslagen i ett samhälles ekonomiska, sociala, vetenskapliga och kulturella utveckling.

Forskningskommunikationen på Linnéuniversitetet syftar till att göra forskningen tillgänglig utanför den akademiska världen. Den ska på ett lättfattligt sätt synliggöra forskningen, samt uppmuntra forskarna själva att beskriva sin forskning på ett populärvetenskapligt och begripligt sätt.

Det övergripande målet är att sprida kunskap och uppmuntra kritiskt tänkande, vilket är grundpelare i en demokrati. Eftersom forskningsfinansiärer numera ofta kräver kommunikationsplaner i ansökningarna ökar betydelsen av den här typen av kommunikationsarbete.

Fakultetskontakter för forskning

Ekonomihögskolan: Carina Sörgårn
Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper: Liv Ravnböl
Fakulteten för konst och humaniora: Simon Kristoffersson
Fakulteten för samhällsvetenskap: Josefin Fägerås
Fakulteten för teknik: Anders Runesson

Funktionsansvarig: Josefin Fägerås