Allmän dokumentmall

Den allmänna dokumentmallen är lämplig att använda som mall för flersidiga dokument som exempelvis uppsatser och rapporter. Mallen består av tre sidtyper: Förstasida, innehållsförteckning och inlaga.

Instruktioner för avinstallation av Lnu:s Officemallar når du via denna länk.

Förstasida

 

Innehållsförteckning

 

Inlaga

 

Får du tekniska problem med installation och nedladdning av mallarna vänder du dig till IT-avdelningen.

Användarinstruktioner

Brevmallar för PC-användare

För PC-användare finns brevmallen som en självuppackande exe-fil, som på egen hand installerar och lägger sig på rätt plats på din dator. I PC-mallen kan du välja vilken av de två sidfötterna du vill använda. Mallen är skapad i Office 2003, men fungerar också i Office 2007. Obs! I den första versionen av brevmallen fanns bara den individuella sidfoten. Har du en äldre version av mallen, med bara en variant av sidfoten, måste du avinstallera den på din dator och hämta hem och installera den senaste versionen. Ta hjälp av IT-avdelningen om du får problem.

Instruktion för installation av brevmall på PC

Brevmallen för PC ligger förpackad i en exe-fil. En exe-fil är ett installationsprogram som på egen hand installerar ett dokument på rätt plats i din dator, den fungerar bara i PC. När du ska installera brevmallen gör du så här:

 1. Stäng alla officeprogram innan du startar installationen.

 2. Klicka på länken " Installationsfil/Brevmall för PC” i menyn till höger.

 3. En dialogruta med säkerhetsvarning för "Filhämtning" visas. Klicka på knappen "Kör" eller "Run".

 4. En annan dialogruta med säkerhetsvarning för "Okänd utgivare" visas. Klicka på knappen "Kör" eller "Run" igen.

 5. Installationen startar och du kan börja använda mallarna. Om en varning via brandväggen visas, klicka på "Tillåt" eller "Allow".

Eller …

 1. Klicka på länken "Installationsfil/Brevmall för PC” i menyn till höger.

 2. Spara ner exe-filen på ditt skrivbord (om det inte går att starta den direkt).

 3. Dubbelklicka på filen för att starta installationen.

För att öppna brevmallen, välj Arkiv/Nytt dokument. I Mallar, På datorn, hittar du nu brevmallen. Första gången du använder mallen fyller du i dina personliga kontaktuppgifter via en dialogruta. Uppgifterna placeras sedan på rätt plats i wordmallen.

I menyn till höger hittar du fler instruktioner om du behöver mer hjälp för att komma igång. Vänd dig till IT-support med tekniska frågor eller om du behöver ytterligare hjälp med installationen.

Brevmallar för Mac-användare

För Mac-användarna är det separata mallar för de olika sidfötterna. Båda mallarna finns på svenska och en engelska i Office 2004, men fungerar också i senare programversioner. Se nedan specifika instruktioner för Office 2011.

Instruktion för Mac-användare med Office 2004 samt 2008

För Mac-användarna finns alltså fyra mallar; två med individuell sidfot: en svensk och en engelsk och två mallar med avdelningssidfot: svensk och engelsk. Ladda hem mallarna till din dator genom att klicka på länkarna i menyn till höger. Följ sedan instruktionen nedan.

Det finns två sätt att spara dina mallar.

 1. Spara på valfri plats i din dator. Dubbelklicka på brevmallen så skapas automatiskt ett nytt brevdokument.

 2. Om du sparar dina malldokument på följande sätt kan du nå mallarna via projektgalleriet från vilket Office-program du vill. Spara malldokumentet i mappen: Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar/Mina mallar. Öppna genom att välja Projektgalleriet i Arkivmenyn när du arbetar i något av Office-programmen. Välj sedan: Nytt/Mina mallar. Då kommer en förteckning över dina mallar upp och du kan öppna ett nytt brevdokument genom att klicka på ikonen för aktuell brevmall.

När du öppnat ett nytt dokument fyller du i datum med mera i sidhuvudet och dina kontaktuppgifter i sidfoten. Du kan nu skriva ditt brev. Använd formatmallen för att välja olika rubriknivåer mm.

Vill du inte fylla i dina uppgifter i sidfoten varje gång du författar ett nytt brev så fyller du i dina uppgifter och sparar om som malldokument på något av ovanstående sätt. Därefter kan du börja använda mallen och har då dina uppgifter i sidfoten förifyllda. Första gången du fyller i dina uppgifter i mallen kan det vara bra att jämföra med skissen på brevpappret så att du fyllt i dina uppgifter på ett korrekt sätt.

Instruktioner för Mac-användare med Office 2011

Efter man laddat ner zip-filen från lnu.se...

 1. Spara dokumentmallarna på valfri plats, där du enkelt hittar dem

 2. I Word, välj "Öppna..." (Under Arkiv) och leta därefter upp brevmallen

 3. När mallen öppnats, välj "Spara som..." och spara som Format: Word 97-2004-mall (.dot)

 4. Klicka på Spara Därefter går mallen fortsättningsvis att öppna via "Nytt från dokumentmall" (Under Arkiv) och "Mina mallar". För att få in fler mallar, upprepa steg 1-4 (Går endast att göra en och en).

___________________________________________________________________

Sökord: brevmallar, brevmall, brev mall, brev mallar, första sida, innehållsförteckning, innehållförteckningar, dokumentmall, dokument mall, dokumentmallar, dokument mallar.