Symbol

Linnéuniversitetets symbol, ett stiliserat träd, används antingen grupperad tillsammans med logotypen eller separerad från logotypen på samma yta.

De viktigaste reglerna för symbolen kan sammanfattas i följande punkter:

  • Symbolen får inte stå som ensam avsändare.

  • När symbolen grupperas tillsammans med logotypen får det bara göras på de sätt som visas i denna manual. Inga nya sammansatta varianter får konstrueras. När symbol och logotyp placeras separerade på en yta ska de vara tydligt åtskilda.

  • Symbolen får inte förekomma flera gånger på samma uppslag, sida eller yta. Till exempel om den sammansatta versionen av logotypen används så får inte symbolen också förekomma någon annanstans på samma uppslag.

  • Symbolen har en bestämd form och ska återges i sin helhet. Endast den version som visas i denna manual får användas.

  • Symbolen används antingen i svart mot ljus botten eller i vitt mot mörk botten, aldrig i andra färgställningar.

Läs mer om vilka regler som gäller för symbolen och se exempel under Symbolregler.