Linnéuniversitetets designmanual

Designmanualen ska vara en hjälp i arbetet med att tydliggöra Linnéuniversitetets varumärke. Den ska också bidra till att arbetet med kommunikationen kring universitetets verksamheter blir enklare och tydligare, både internt och externt. När vi använder delarna i den grafiska profilen i enlighet med manualen blir Linnéuniversitetet en tydlig avsändare.

I manualen hittar du grundläggande regler för hur olika grafiska element och applikationer ska behandlas, bland annat teckensnitt, färger och bilder. I manualen finns också nedladdningsbara logotyper och länkar till mallar för både Office- och designprogram. Du kan även hitta information om och länkar till aktuellt informationsmaterial och beställningsformulär för visit- och korrespondenskort, samt förtryckt brevpapper.

Här samlas det som är viktigt för att säkerställa en konsekvent hantering i det grafiska arbetet när Linnéuniversitetet är avsändare. Alla situationer går naturligtvis inte att förutse eller hitta regler för. Det måste också finnas utrymme för flexibilitet för att ett spännande och dynamiskt uttryck ska kunna skapas. Är du osäker på hur du får göra, vänd dig till Joakim Palmqvist eller Johan Beronius på Kommunikationsavdelningen.

Manualen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Var därför uppmärksam på att du har den senaste informationen.

Läs mer om bakgrunden till vår visuella identitet i menyn till vänster.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Joakim Palmqvist eller Johan Beronius på Kommunikationsavdelningen.

Logotyp (ordmärke)

De viktigaste reglerna för logotypen kan sammanfattas i följande punkter:

 • Linnéuniversitetet markeras som avsändare på två sätt: genom logotypen och genom logotypen i kombination med symbolen. Logotypen kan stå som ensam avsändare, utan symbolen. Symbolen får däremot i de flesta fall inte stå som ensam avsändare.

 • Logotypen har en bestämd form och ska återges som den är ritad, i sin helhet. Endast de versioner som visas i denna manual får användas.

 • Logotypen används antingen i svart mot ljus botten eller i vitt mot mörk botten, aldrig i andra färgställningar.

 • I den engelska versionen av logotypen förekommer en så kallad ligatur, en hopskrivning av a och e. Den används bara i logotypen. I löpande text skrivs Linnaeus University som vanligt, utan ligatur. Läs mer om ligaturen i profilbakgrunden.

Logotyp (ordmärke)

Linnéuniversitetets ordmärke

Ladda ner: Logotyp för skärmvisning (PNG 7 kB)
Ladda ner: Logotyp för kontorsbruk (TIFF 68 kB)
Ladda ner: Logotyp för trycksaksproduktion (EPS 413 kB)

Logotyp + symbol

Linnéuniversitetets ordmärke + symbol

Ladda ner: Logotyp+symbol för skärmvisning (PNG 10 kB)
Ladda ner: Logotyp+symbol för kontorsbruk (TIFF 89 kB)
Ladda ner: Logotyp+symbol för trycksaksproduktion (EPS 543 kB)

Logotyp + symbol + underavsändare

Linnéuniversitetets ordmärke + symbol + underavsändare

Ladda ner: Logotyp+symbol med Kalmar Växjö för skärmvisning (PNG 13 kB)
Ladda ner: Logotyp+symbol med Kalmar Växjö för kontorsbruk (TIFF 102 kB)
Ladda ner: Logotyp+symbol med Kalmar Växjö för trycksaksproduktion (EPS 659 kB)

Ovanstående varianter är de vanligaste men det finns fler varianter på underlogotyper att hämta här.

Typsnitt

Typsnitt för trycksaker

Adobe Caslon Pro är det typsnitt vi använder i alla Linnéuniversitetets trycksaker: publikationer, broschyrer, kataloger mm. Caslon används i alla typografiska sammanhang, så väl i brödtext och rubriker som i bildtext och tabeller.

Du som arbetar med trycksaksproduktion eller av andra skäl behöver få tillgång till Caslon kan vända dig till IT-support för beställning och hjälp med installation.

Typsnitt för vardagsbruk

För all vardagskommunikation ska typsnittet Times New Roman användas: avhandlingar, för utskrift på kontorsskrivare, i våra digitala brevmallar och dokumentmallar mm. Precis som när vi använder Caslon används Times New Roman i alla typografiska sammanhang: brödtext, rubriker, bildtext, tabeller mm.

Färger

Linnéuniversitetets färgpalett är indelad i primär-, sekundär- och accentfärg. Primärfärgen är den gula färgen och den  representerar tydligast Linnéuniversitetet. Sekundärfärgerna används som balans till den gula primärfärgen i till exempel bakgrunder, bårder och navigation på hemsidan.

Accentfärgerna ska användas som utmärkning och när vi vill åstadkomma en effekt. De får aldrig användas i textformat. Accentfärgerna återges bäst och effektfullast i RGB/HEX (webb) och Pantone (tryck) och finns därför inte i CMYK-blandning.

Primärfärg 

PMS: Yellow 012
CMYK: 0, 4, 100, 0
RGB: 255, 224, 0
HEX: #FFE000

Sekundärfärger

Svart
RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000

Vit
RGB: 255, 255, 255
HEX: #FFFFFF

PMS: Cool Gray 9
CMYK: 30, 23, 17, 58
RGB: 116, 118, 120
HEX: #333333


PMS: Warm Gray 1
CMYK: 3, 3, 6, 7
RGB: 224, 222, 216
HEX: #DDDDD5 

Accentfärger

Trycks aldrig i fyrfärg.


PMS: 802
RGB: 0, 255, 0
HEX: #00FF00


PMS 806
RGB: 255, 0, 255
HEX: #FF00FF

Grafiska element

Illustrationsmanér – Kopparstick

Inspiration till valet av illustrationsmanér har hämtats från Systema Naturae och sättet att illustrera växter med hjälp av detaljrika och konstfullt framställda kopparstick. Förutom motiv hämtade från, eller inspirerade av, Linnés verk använder vi motiv hämtade från en modern motivvärld. I och med det skapas en spännande brytning mellan gammalt och nytt. 

Linjer

Användandet av linjer i Linnéuniversitetets kommunikation härstammar också från Carl von Linnés verk Systema Naturae. Precis som Linné använder vi linjesystemet för att strukturera och organisera information. Det kan gälla i såväl innehållsförteckningar som på visitkort. Linjerna används för att balansera och knyta ihop skilda grafiska element.

Linnéuniversitetets bildbank

Du hittar vår bildbank ImageVault här.

Fotomanér

 • Unikitet. Använd inte generiska bildbyråbilder
 • Dokumentärt uttryck. Bilderna får inte kännas iscensatta
 • Blandning av nära och distans från objekten
 • Blandning av kort och långt skärpedjup
 • Bilderna ska ha en varm ton som känns välkomnande
 • Befintligt ljus. Undvik blixt.
 • Inga tryck/logotyper på kläder
 • Motiven får inte vara för röriga. Förenkla och isolera.

__________________________________________________________________

Sökord: logotyp, logga, manual, designmanual, designmanualen, symbol, trädet, grafisk profil, profil, färger, färgtoner, cmyk, hex, cmyk färg, hex färg, font, typsnitt, trycksaker.