Kanske ditt nästa internationella undervisningsuppdrag ska gå till Sydamerika?

Lnu medel för lärarmobilitet

Linnéuniversitetet har som avsikt att öka den internationella lärarmobiliteten och fördjupa samarbeten med universitetets partnerlärosäten utanför Erasmusområdet (EU). Under 2019 avsätts 500 000 kr i strategiska medel för att ge undervisande personal möjlighet att söka mobilitetsmedel för ett internationellt undervisningsuppdrag utanför Erasmusområdet, alternativt för att bjuda in en internationell gästlärare från ett partnerlärosäte.

Lnu medel för lärarmobilitet har två utlysningar per år, vilka brukar vara i februari respektive oktober och gäller för ett internationellt undervisningsuppdrag under det närmast följande halvåret. Målsättningen med dessa medel är att möjliggöra för lärarmobilitet utanför området som omfattas av Erasmus+ (främst EU).

Den senaste ansökningsomgången hade deadline den 12 mars 2019, i vilken 12 av 14 inkomna ansökningar beviljades medel (se sammanställning längst ner på denna sida).

Nästa utlysning väntas öppna i september med tänkt deadline i slutet av oktober. För frågor kopplade till Lnu mobilitetsmedel för lärare, kontakta Linus Karlsson på avdelningen för externa relationer (ER).

Lycka till med era ansökningar!

 

 

Till dig som blivit tilldelad Lnu lärarmobilitetsmedel - efter utförd mobilitet

  • Gör en reseräkning i Primula. Orginalkvitton för utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER).
  • Rapportering: Utöver den rapportering som sker vid heminstitutionen ska en rapport skickas till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (ER). Använd gärna mallen längre ned på sidan.
  • Medlen omförs till institutionen efter mottagande av rapport och underskrivet Teaching Agreement.