Lnu medel för lärarmobilitet

NYHET – Ny utlysning inom Lnu mobilitetsmedel för lärarmobilitet!

Linnéuniversitetet har som avsikt att öka den internationella lärarmobiliteten och fördjupa samarbeten med universitetets partnerlärosäten utanför Erasmusområdet (EU). Under 2019 avsätts 500 000 kr i strategiska medel för att ge undervisande personal möjlighet att söka stipendium för ett internationellt undervisningsuppdrag utanför Erasmusområdet, alternativt för att bjuda in en internationell gästlärare från ett partnerlärosäte. Mobilitetsmedlen fördelas på två separata ansökningsomgångar, varav detta är den andra utlysningen.

Aktuell utlysning gäller för mobiliteter under perioden maj – december 2019. En länk till Lnu avtalsdatabas finns längre ner på denna sida.

Deadline för den nu aktuella utlysningen är den 12 mars 2019. All information om utlysningen, inklusive syfte och prioriteringar, samt en länk till ansökningsformuläret finns på denna länk. För att öka dina chanser till en beviljad ansökan rekommenderas att du noga läser igenom utlysningstexten. Glöm inte heller att din ansökan ska kompletteras med ett dokument där din prefekt specificerar den strategiska nyttan för institutionen/fakulteten med mobiliteten.

För frågor kopplade till Lnu mobilitetsmedel för lärare, kontakta Linus Karlsson på avdelningen för externa relationer (ER).

Lycka till med era ansökningar!

 

 

Till dig som blivit tilldelad Lnu lärarmobilitetsmedel - efter utförd mobilitet

  • Gör en reseräkning i Primula. Orginalkvitton för utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER).
  • Rapportering: Utöver den rapportering som sker vid heminstitutionen ska en rapport skickas till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (ER). Använd gärna mallen längre ned på sidan.
  • Medlen omförs till institutionen efter mottagande av rapport och underskrivet Teaching Agreement.