Kanske ditt nästa internationella undervisningsuppdrag ska gå till Sydamerika?

Lnu-medel för lärarmobilitet

Det pågår just nu ett arbete med Linnéuniversitetets Vision 2030 och därför kommer även ett omtag att göras gällande LNU:s mobilitetsmedel. Det innebär att det inte kommer att ske någon utlysning av dessa medel under hösten. Mer information kommer inom kort.

För personal finns det möjlighet att söka medel för undervisningsuppdrag och personalfortbildning inom Europa genom Erasmusprogrammet.

Erasmus + International Credit Mobility ger möjlighet till mobilitet utanför Europa.

På UHR:s sida finns mer information om medel för förberedande besök inom Erasmusprogrammen: https://www.utbyten.se/program/erasmus-forberedande-besok/

Genom STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) kan man söka medel via programmen Mobility Grants for Internationalisation och Initiation Grants.

Vi kan också tipsa om Linnaeus-Palme, ett Sidafinansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom såväl grundutbildning som avancerade nivåer på universitet och högskolor. 

 

Till dig som blivit tilldelad Lnu lärarmobilitetsmedel - efter utförd mobilitet

  • Gör en reseräkning i Primula. Orginalkvitton för utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER).
  • Rapportering: Utöver den rapportering som sker vid heminstitutionen ska en rapport skickas till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (ER). Använd gärna mallen längre ned på sidan.
  • Medlen omförs till institutionen efter mottagande av rapport och underskrivet Teaching Agreement.