Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet

Linnéuniversitetet avsätter medel för doktorandmobilitet i syfte att bidra till internationalisering av såväl individer som forskarmiljöer vid Lnu.

I enlighet med Linnéuniversitetets strategiska mål för globala värden och med avsikt att öka den internationella doktorandmobiliteten avsätts strategiska medel för att ge doktorander vid Lnu möjlighet att verka i internationella miljöer och utveckla internationella forskarnätverk. Utlandsvistelsen ska framför allt innebära ett tydligt mervärde till forskarstudierna och forskningen vid Lnu.

Då Lnu redan erbjuder stipendier för mobilitet inom främst EU genom Erasmus+-programmet avser Lnu doktorandmobilitet vistelse i länder utanför programmet, dvs främst utanför Europa.

 

Aktuellt!

Ansökningsomgången för mobilitet under 2020 har öppnat!

Just nu går det att söka interna strategiska medel för doktorandmobilitet utanför Erasmusprogrammet. Medlen finansierar minst 2 veckors vistelse och upp till 2 månader.

Sista datum för ansökan är 30 november 2019 och gäller för mobilitet under perioden 1 januari – 31 december 2020. Observera att det kommer endast vara en utlysning för 2020.

Läs mer om villkor och hitta en länk till ansökan i detta dokument: "Lnu strategiska medel för doktorandmobilitet 2020". Här finns en skärmdump på hur ansökan ser ut.

Vid frågor kontakta Carolina Brorsson, Avdelningen för externa relationer.

       

Till dig som blivit tilldelad Lnu doktorandmobilitetsmedel - efter utförd mobilitet

För utresande: Gör en reseräkning i Primula. Orginalkvitton för utlägg skickas till ansvarig ekonomiadministratör vid institutionen (inte till ER).

För inkommande och utresande: Återsänd den av värdlärosätet underskrivna blanketten/ansökan till ansvarig handläggare på avdelningen för externa relationer (ER)

Rapportering: Utöver den rapportering som sker vid heminstitutionen ska en rapport skickas till ansvarig handläggare på ER. Använd gärna mallen längre ned på sidan.

Anslagsmedlen omförs till institutionen efter mottagande av rapport och underskrivet Teaching Agreement.