Institutionen för samhällsstudier

Institutionen för samhällsstudier består av ämnena sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier.

E-post: ss@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: Institutionen finns i hus K, Växjö.

Ledning och ledningsstöd

Prefekt är Glenn Sjöstrand

Bitr. prefekt är Håkan Sandström

Prefektstöd är Christine Elingfors

Utbildningsadministration
Christine Elingfors

Internationalisering 
Jonas Ewald

Forskningsadministration
Christine Elingfors

Ekonomi, inköp och personal
Ekonomi, Marlene Svensson
Ekonomi-administration,
Personalkonsult, Madeleine Sjöstedt
Ekonomi, budget, bokslut och projektekonomi, Marlene Svensson
Löpande redovisning, leverantörs- och kundfakturor (Agresso), Dennis Larm
Personaladministration (Primula), Zlatko Agic
Inköpsansvarig, Marie Danielsson

IKT-pedagoger
Pehr-Henric Danielsson
Helena Svedin

Kommunikation
Lednings- och systemstöd, Carl Selling
Forskningskommunikation, Helena McShane
Studentrekrytering, Hanna Jönsson

Studievägledning
Erik Nilsson (Freds- och utvecklingsprogrammet, Magisterprogrammet Freds- och utvecklingsstudier, fristående kurser i Freds- och utvecklingsstudier)
Fanny Ramsby (Internationella samhällsvetarprogrammet inriktning globala studier, Personal och arbetsliv, Sociologiprogrammet, Ledarskap och organisation, Magister och matserprogram i sociologi, fristående kurser i genusvetenskap och sociologi)

Programledare
Grundnivå:
Freds- och utvecklingsprogrammet: Manuela Nilsson
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier: Glenn Sjöstrand
Ledarskap och organisation: Håkan Sandström
Personal och arbetsliv: Dan Maspers
Sociologiprogrammet: Henrik Hultman

Personal på institutionen för samhällsstudier