Institutionen för samhällsstudier

Institutionen för samhällsstudier består av ämnena sociologi, genusvetenskap och freds- och utvecklingsstudier.

E-post: ss@list.lnu.se når alla medarbetare på institutionen.

Lokal: Institutionen finns i hus K, Växjö.

Prefekt är Glenn Sjöstrand.

Samordnare för internationalisering är Jonas Ewald.

Personallista institutionen för samhällsstudier

 

All personal på SS