Forskningsberedning

Linnéuniversitetets gemensamma forskningsberedning, med ett antal av universitetets aktiva forskare, har i uppdrag är att diskutera och lyfta idéer och initiativ som kan generera förslag om hur universitetets forskning kan utvecklas än starkare.

Forskningsberedningen kan handlägga eller bereda universitetsgemensamma ärenden som rör forskningsfrågor. Beredningen fungerar även som en plats för samverkan mellan fakulteterna när det gäller forskningsrelaterade frågor.

Forskningsberedningsnämnden leds av prorektor och varje fakultet bidrar med fyra ledamöter. Följande ledamöter är utsedda till den 1 januari 2019:

  • Kristina Danielsson, Lars Elleström, Gunlög Fur och Mathilda Tham (Fakulteten för konst och humaniora)
  • Ninni Wahlström, Ola Agevall, Ulla-Karin Nordänger och Ulrika Järkestig-Berggren (Fakulteten för samhällsvetenskap)
  • Leif Gustafsson, Anita Mirijamdotter, Kjell Larsson och Staffan Carius (Fakulteten för teknik)
  • Ian A Nicholls, Mirjam Ekstedt, Marie-José Gaillard-Lemdahl och Jarone Pinhassi (Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
  • Helén Anderson, Mats Hammarstedt, Malin Tillmar  (Ekonomihögskolan)

Ny forskningsstrategi under 2017

I måldokumentet En resa in i framtiden Vision och strategi 2015-2020 ställs höga mål för Linnéuniversitetets fortsatta utveckling, inte minst vad gäller forskningen. För att nå dessa mål håller en ny forskningsstrategi på att tas fram.