Institutionen för musik och bild

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Eva Kjellander Hellqvist 

Viceprefekter
Karin Hallgren
Mikael Holmlund 

Prefektstöd
Mikael Söderström

______________________________________________

Utbildningsadministration

Ida Petersson

_______________________________________________

Forskningsadministration

Ylva Forell Gustavsson

_______________________________________________

Personalfrågor, ekonomi och inköp

Studierektor/tjänsteplanerare
Ramona Kuusela

Personalkonsult
Jessica Drott

Ekonomi
Charlotte Petersson

Ekonomiadministration
Sophie Nyberg

_______________________________________________

IKT-stöd

Anja Noack-Thordin

 

____________________________________________

Kommunikation, studievägledning och externa relationer

Kommunikation

Tove Nordén, studentrekrytering      
Simon Kristoffersson, forskningskommunikation
Ellen Lovén, ledningsstöd

Funktionsadress till samtliga tre (använd gärna den!): fkh.kom_AT_lnu.se

Studievägledning

Maria Nyström

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal

Studenter på campus