musik

Institutionen för musik och bild

Ledning och ledningsstöd

Prefekt
Eva Kjellander Hellqvist 

Viceprefekter
Karin Hallgren
Mikael Holmlund 

Prefektstöd
Mikael Söderström

Utbildningsadministration

Ida Petersson

Forskningsadministration

Ylva Forell Gustavsson

Personalfrågor, ekonomi och inköp

Studierektor/tjänsteplanerare
Ramona Kuusela

Personalkonsult
Jessica Drott

Ekonomi
Charlotte Petersson

Ekonomiadministration
Sophie Nyberg

IKT-stöd

Anja Noack-Thordin

Kommunikation, studievägledning och externa relationer

Kommunikation

Tove Nordén, studentrekrytering      
Simon Kristoffersson, forskningskommunikation
Ellen Lovén, ledningsstöd

Funktionsadress till samtliga tre (använd gärna den!): fkh.kom_AT_lnu.se

Studievägledning

Maria Nyström

Internationalisering

Riktat mot studenter
Riktat mot personal

Studenter på campus