ER

Avdelningen för externa relationer

Avdelningens mission är "att främja utvecklingen av en ömsesidigt givande relation mellan Linnéuniversitetet och omvärlden".

Avdelningen för externa relationer är en enhet inom universitetets gemensamma verksamhetsstöd som samlar kompetens inom innovation, samverkan, internationalisering och externfinansiering.

 

Fakultetsteam

Våra fakultetsteam, bestående av en person från vardera kompetensområde externfinansiering/innovation, internationalisering och samverkan, fungerar som ett stöd till fakulteterna i deras arbete inom dessa områden.

FEH: Mikael Härlin, Camilla Lundqvist, Mathias Gaunitz, David Stigson
FHL: Kjärstin Hagman Boström, Lena Kulmala, Kristina Julin Nyqvist, Emma Hermansson
FKH: Joakim Frohlund Stoltz, Lena Kulmala, Torbjörn Håkansson, Mathias Gaunitz
FSV: Mikael Härlin, Ingela ÅbergElin Lindkvist, Mathias Gaunitz
FTK: Anna Wingkvist, Linus Karlsson, Jan Novak, Emma Hermansson
NLU: Joakim Frohlund Stoltz, Stefan Lindkvist, Anders Svalin, Emma Hermansson

Externfinansiering och Innovation / Grants and Innovation Office (GIO)

 • Ger råd om vilken extern finansiering som finns för olika forsknings- eller innovationsprojekt.
 • Stödjer utarbetandet av ansökningar till externa finansiärer, speciellt för komplexa projekt.
 • Stödjer forskare i att identifiera och stärka nyttiggörandeaspekter av deras forskning.

Internationalisering / Internationella relationer (IR)

 • Samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella samarbetsavtal och finansieringsprogram relaterade till utbildning och forskning.
 • Rådgivande för ledning, fakulteter och central förvaltning i internationaliseringsfrågor.
 • Arbetar med implementering av policyn för internationalisering vid universitetet.
  Här kan du läsa mer om internationellt samarbete vid Linnéuniversitetet

Samverkan

 • Erbjuder organisationer, offentlig sektor och näringsliv en enkel väg in till Linnéuniversitetet.
 • Ger ett internt stöd när det gäller samverkansfrågor,
 • Utvecklar kontakterna för olika typer av samarbeten mellan näringsliv/samhälle och universitetets studenter och forskare.
 • Erbjuder fakulteter stöd när det gäller uppdragsutbildning. Mer information om uppdragsutbildning finns nedan. 

Uppdragsutbildning 

Att samverka med vårt omgivande samhälle är ett av våra uppdrag som universitet. Formerna för det är flera, men en form är att förmedla kunskap och forskning genom utbildning av yrkesverksamma. Organisationers begrepp som kompetensutveckling, fortbildning och vidareutbildning sker ofta inom det vi benämner uppdragsutbildning. 

Vi samverkar genom analys av samhällets behov, dialog med olika aktörer samt genom utbildning på uppdrag av olika organisationer. Formerna för uppdragsutbildning är olika. Öppna kurser, kurser på distans, skräddarsydda utbildningar, seminarier och föreläsningar är alla metoder för att generera samhällsnytta och samverka.  

Avdelningen för Externa Relationer har uppgiften att fungera som en samlande enhet för uppdragsutbildningar och arbetar främst med att ge stöd inom universitetet i arbetet med uppdragsutbildning, att öka synligheten utåt för universitetet inom området, agera fakultets- och institutionsöverskridande vid tvärvetenskapliga uppdragsutbildningar, tillhandahålla gemensamma mallar och dokument och, där det behövs, även agera som den initiala kontakten gentemot intressenter och organisationer. 

Vi är mer än gärna behjälpliga och ger stöd där lokalt behov finns. Vill ni utveckla er befintliga verksamhet med uppdragsutbildning, arbeta med marknadsföring eller bara ha någon att bolla idéer med så är ni välkomna att ta kontakt med någon av oss som arbetar med uppdragsutbildningar här. 

Kontaktpersoner för uppdragsutbildning

Katarina Ek
Johan Karlsson 
Jan Novak

Läs mer om uppdragsutbildning och hitta mallar och verktyg för arbetet med uppdragsutbildning här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/uppdragsutbildning/

Samverkansöverenskommelser mellan företag/organisationer och studenter

Dokumenten - som finns i nedan - är i pdf-format för utskrift, ifyllande och undertecknande av parterna.

Vid frågor kontakta samverkan_AT_lnu.se 

Broschyrer

Råd till företag och organisationer

Råd till företag och organisationer
Bladet innehåller praktiska råd till företag och organisationer som står inför samarbete med studenter.

Länk till pdf-blad för utskrift

Råd till studenter

Bladet innehåller praktiska råd till studenter inför samarbete med företag och organisationer.

Länk till pdf-blad för utskrift

Broschyr om samverkan

Broschyren vänder sig till företag och organisationer som kan vara intresserade av att samverka med Linnéuniversitetets studenter, lärare och forskare.

Pdf-er med goda exempel på samverkan från broschyren "Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra."

Syfte med broschyr (PDF 734 kB)
SAAB (PDF 530 kB)
Kalmar Ess (PDF 544 kB)
Lammhults Möbler (PDF 846 kB)
MediaAnalys (PDF 405 kB)
Drivhuset (PDF 395 kB)
Georg (PDF 568 kB)
Information Enfineering Center (PDF 382 kB)
Sigma (PDF 323 kB)
Luma Metall (PDF 499 kB)
Forskarlunch (PDF 601 kB)

Relaterade länkar

Kommittén för internationalisering
Kommittén för Samhällelig drivkraft

Kontakta oss externa relationer