Webinar Linné 26 mars - tyck till om hur Vision 2030 ska förverkligas

Café Linné 19/3 och 26/3 med avspark jubileumsåret ställdes in. Istället bjuder vi in till "Webinar Linné 26 mars - tyck till om hur Vision 2030 ska förverkligas".

Välkommen in i Webinar Linné idag, torsdag 26 mars kl 14:30-15:15 (länk till Zoom-webinar)

  • Mötet sker i Zoom Webinar. Där är du som deltagare med utan bild och ljud.
  • Om du går in via länken redan nu står det att det börjar redan kl. 14.00 men mötet börjar först vid 14.30. 
  • Vi vill ändå ha dina frågor och synpunkter. Välkommen att ställa dem i QA-funktionen inne i Zoom. Mer information får du när vi startar mötet.  
  • I chatten kan du interagera med dina kollegor. Vill du vara säker på att vi ser din fråga, ställ den i QA!

Rektor Peter Aronsson bjuder in till Café Linné (som nu ersätts med Webinar Linné) om att arbeta fram målsättningar för 2025, se filmen (drygt 1 min). 

Nu finns förslag på målsättningar för 2025, delmålen på resan mot Vision 2030. Vid ett Webinar Linné presenterar universitetets ledning hur det är tänkt såhär långt. Dina synpunkter och förslag på målformuleringar och indikatorer för uppföljning behövs!

Länk webinaret kommer att publiceras här innan start:

  • Torsdag 26 mars kl 14:30-15:15. 

Lämna synpunkter på annat sätt

Du kan också skicka dina reflektioner och synpunkter på mål 2025, individuellt eller i grupp till universitetsledningens kansli, Gunn Jensen, senast fredagen den 27 mars.

Målsättningarna ska beslutas av universitetsstyrelsen den 16 april och ligger sedan till grund för verksamhetsplaneringen inför 2021 som börjar nu i höst.

Mer om Café Linné på medarbetare.lnu.se/cafelinne

Lägg till i din kalender