Att gå i pension

Anmälan till SPV

Linnéuniversitetet är ansluten till tjänsten Pensionshantering hos SPV. Det innebär att SPV sköter all pensionsadministration som rör anställda vid Linnéuniversitetet.

I avtalet ingår att:

  • besvara dina frågor som berör tjänstepensions- och grupplivsförmåner
  • bevaka pensionsavgångar
  • kontakta den anställde i god tid före pensionsavgång, skicka pensionsprognos och tjänstematrikel samt administrera ansökan om ålderspension

Delpension

Nedan finner du Linnéuniversitetets riktlinjer för beviljande av delpension samt blanketten där du kan ansöka om delpension.

 

 

Sjukpension

Den som beviljas sjukersättning från försäkringskassan måste anmäla detta till HR-avdelningen för att statlig sjukpension ska kunna utbetalas.

Ålderspension


Pensionsåldern är 65 år och uppnås vid utgången av månaden före den då man fyller 65 år. Du som medarbetare är dock inte skyldig att avgå förrän vid utgången av den månad då han/hon fyller 67 år. Senast sju månader innan beräknad pensionsavgång blir du kontaktad av Statens tjänstepensionsverk (SPV) med information. Om du vill ta ut din pension vid annan tidpunkt måste du själv ta kontakt med SPV. Alla frågor om tjänstepension besvaras av SPV.

För statligt anställda tillkommer, utöver Allmän pension, tjänstepension enligt statligt pensionsavtal. Du kan själv logga in och se en beräkning av din pension på Minpension.se. Ytterligare information och frågor kring den allmänna pensionen besvaras av Pensionsmyndigheten.

För att komma i kontakt med SPV vänd dig till kundservice
Telefon: 060-18 76 00
E-post: lnu@spv.se

Riktlinjer när anställda uppnar 67-års ålder.pdf