Företagshälsovård

Fr.om. september 2019 sker Linnéuniversitetets företagshälsovård genom Previa, med mottagning i Kalmar och i Växjö. För gamla ärenden gäller att Avonova (vår tidigare företagshälsovårdsleverantör) avslutar dem enligt upprättade planer.

Företagshälsovården bistår universitetet i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och utgör även en resurs i samband med arbetsinriktad sjukdom och rehabilitering samt vid krissituationer. Företagshälsovården har bland annat företagsläkare, företagssköterska, psykolog, ergonom, beteendevetare och skyddsingenjör.

Alla beställningar av tjänster från företagshälsovården går genom HR-avdelningen, som har ett övergripande samordningsansvar när det gäller universitetets resurser till företagshälsovård och andra externa insatser i sammanhanget.

Egonomisk översyn arbetsplats

Behov av en ergonomisk översyn av en arbetsplats kan uppstå på grund av många olika händelser eller besvär som uppkommer. Om något i din fysiska arbetsmiljö behöver förändras eller ses över kontaktar du din chef eller HR-partner så att ni i samråd kan klargöra vilken typ av ergonomisk översyn som behöver göras. Första steget är att göra en översyn av grundinställningar på befintlig arbetsplats. Andra steget är att göra en ergonomisk översyn via företagshälsovården. Läs mer under Ergonomi.