Anställningsordning för lärare

Nedan hittar ni Linnéuniversitetets Anställningsordning för lärare samt Kompletterande riktlinger som bl a innehåller en vägledning hur en ansökan till en anställning som lärare ska disponeras och vad ett yttrande från sakkunnig ska innehålla.