Primula

Linnéuniversitetets personalsystem Primula.

Primula är ett personal- och lönesystem som hanterar medarbetarens alla personal­administrativa processer - från anställning till pension. Primula används av ett flertal universitet och högskolor i Sverige

Webb och klient

Som anställd når du Primula på webben vart du än befinner dig i världen.
Förutom ett överskådligt processflöde har systemet en egenrapportering. Som anställd kan du själv söka semester och annan ledighet, rapportera arvoden, övertid och reseräkningar mm och få tillgång till dina egna lönebesked via webben. Genom att använda primulas egenrapportering och beslutsstödsunderlag kan ärenden hanteras både snabbt och korrekt.

Som handläggare/beslutsfattare når du också Primula via webben men du kan också installera en klientapplikation som ger dig andra möjligheter att hantera dina ärenden.

Ta kontakt med IT-avdelningen för att få Primulaklienten installerad på din dator. Kontaktuppgifter till IT finns här.

Ärendehantering

Genom ärendehanteringen i systemet skapas ett flöde av elektroniska dokument som följer en viss förutbestämd gång. Under tiden kan rapportören, handläggaren och beslutsfattaren se status på ”sina” ärenden och vem som för närvarande har ärendet på sitt ”bord”. Ett ärende måste avslutas för att informationen ska ingå i lönebearbetningen. De flesta ärenden som avslutas resulterar med andra ord i utbetalning/påverkan av lön.

Information in English

If you have questions about Primula don´t hesitate to conact your personnel officer at the personnell department.

Kontakt

Vid frågor, synpunkter och problem kontaktar du handläggare på din institution/avdelning. Det går också bra att ta kontakt med din personalkonsult vid personalavdelningen.