Försäkringar

Grupplivförsäkring

Den som är statligt anställd omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring, som ger ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Mer information om denna försäkring och vad den innebär kan du få hos Statens pensionsverk, SPV via e-post lnu@spv.se eller telefon 060-18 76 00.

Statlig tjänstereseförsäkring

Vid tjänsteresa omfattas anställda vid Linnéuniversitetet av en tjänstereseförsäkring. Vid tjänsteresa utomlands är det viktigt att man har med sig ett särskilt försäkringskort. Detta kort finns att få på HR-avdelningen. Mer information finns hos Kammarkollegiet.

För information om arbetsskadeförsäkring

Se sidan om Försäkringar i samband med arbetsskada

Vid frågor vänligen kontakta HR-avdelningen.