FAQ för medarbetare om coronaviruset och covid-19

Här finns vanliga frågor och svar kring coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Linnéuniversitetet följer Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets rekommendationer och har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna och noga följer händelseutvecklingen.

Sidan uppdaterades senast kl 13:50 den 30 mars

Allmänna råd i korthet

  • Följ de råd som myndigheterna ger.
  • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom (karensdagen är borttagen).
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Länkar till FAQ och mer information

FAQ för dig som medarbetare

FAQ allmänna frågor

Länkar till andra myndigheter