Karriärvägar för lärare

Linnéuniversitetet ger i normalfallet möjlighet till en befordran för lärare enligt anställningsordningen och riktlinjerna/instruktionerna däri.

Ansökan om befordran eller docentutnämning kan ske löpande under året. Ansökan skickas till registrator som vidarebefordrar ansökan till berörd fakultet där beslut tas.