Karriärvägar för lärare

Linnéuniversitetet ger i normalfallet möjlighet till en befordran för lärare enligt Anställningsordningen och Kompletterande riktlinjer därtill.

Ansökan om befordran eller docentutnämning kan ske löpande under året.

Ansökan skickas till registrator som vidarebefordrar ansökan till berörd fakultet där beslut tas.