Föreningar vid Lnu

Vid Linnéuniversitetet finns två konstföreningar, Rostad Konstförening i Kalmar och Konstklubben Linnéuniversitetet Växjö.

Givetvis finns också ett utbrett föreningsliv för studenterna. Listor över vilka studentföreningar som finns vid Lnu i Kalmar och Växjö finns på Linnéstudenternas webbplats, linnestudenterna.se, eller se länkarna i högerkolumnen.

Facklig verksamhet
Följande fackliga organisationer är representerade vid Linnéuniversitetet:

OFR/S – Fackförbundet ST

Länk till Fackförbundet ST inom universitets- och högskoleområdet vid Linnéuniversitetet.

OFT/S - Lärarförbundet

Länk till Universitetssektionen vid Lärarförbundets lokalavdelning i Växjö.

SACO-S – Sveriges akademikers centralorganisation

Länk till SACO-S föreningen vid Linnéuniversitetet.

SEKO – Facket för service och kommunikation

Länk till SEKO Södra.