Ledighet

Förutom föräldraledighet, vård av sjukt barn och sjukfrånvaro, finns andra tillfällen då du kan få tjänstledigt. Som anställd vid Linnéuniversitetet behandlas detta enligt lagar och avtal för statligt anställda.

Exempel på när ledighet med lön kan ges:

  • Vid allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom din egen familj* ersätts du med den tid som behövs (inklusive restid), dock högst 10 arbetsdagar per kalenderår.

 * Till din egen familj och den närmaste släktkretsen räknas i regel din make/maka, föräldrar, svärföräldrar, far- och morföräldrar, fosterföräldrar, barn, barnbarn och syskon. När det är fråga om begravning, bouppteckning eller arvskifte räknas även farbror, faster, morbror, moster, syskonbarn, svärson, svärdotter, svåger och svägerska till den närmaste släktkretsen. Sambo betraktas som arbetstagarens make/maka.

  • Om du flyttar ersätts du med en arbetsdag (vid byte av folkbokföringsadress)
  • Vid tentamen och egen examen ersätts du med högst fem arbetsdagar per kalenderår

Du ansöker om ledighet, och anger skäl för ledighet, i Primula.

Vid behov kan du få vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök med mera, i följande fall:

  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdcentral samt för blodgivning.
  • Vid akuta tandbesvär
  • För undersökningar eller behandlingar efter remiss av läkare eller tandläkare

Ledighet utan lön

Det finns möjligheter att få tjänstledigt utan lön i samband med exempelvis vissa typer av studier eller för att pröva annat arbete.  För att vara tjänstledig för att pröva annat arbete behöver du ett intyg.

 

För mer information kontakta din chef/prefekt eller din HR-partner på HR-avdelningen.

Du ansöker om ledighet, och anger skäl för ledighet, i Primula.