Arbetstid

Arbetstid för lärare

Arbetstidsavtal för lärare vid Linnéuniversitetet, se bilaga här nedanför.

Enligt beslut från rektor ska årsarbetstiden för alla lärare planeras kalenderårsvis, se bilaga.

Det finns ett kollektivavtal om Ob-tillägg för lärare och postdoktorer, se bilaga.

Arbetstid för T/A personal

Arbetstidsavtal för T/A-personal vid Linnéuniversitetet och beredskapsavtal finns som bilagor.

I arbetstidsavtalet framgår att om du deltar i utbildning, eller motsvarande, räknas tid utöver ordinarie arbetstid inte som arbetad tid. Du kan därför ersättas med max 8 timmar. För dem som arbetar deltid räknas tiden upp till heltid som mertid.

Arbetstid vid tjänsteresor

Arbetstid vid tjänsteresor räknas med 8 timmar per dag vid heltid.

Se Arbetsgivarverkets arbetstidspolicy för den statliga sektorn.

 

Arbetstidsförkortning

Enligt Villkorsavtalet, 4 kap 7 § förkortas den ordinarie arbetstiden för T/A personal enligt följande:

  • Trettondagsafton: 4 timmar
  • Skärtorsdag: 2 timmar
  • Den 30 april som infaller på en måndag till torsdag 2 timmar, eller på en fredag 4 timmar
  • Dagen före Alla Helgons dag: 4 timmar
  • Den 23 december som infaller på en fredag: 4 timmar

OBS!
I samband med förkortade arbetsdagar
Om du väljer att ta semester en dag med arbetstidsförkortning dras en hel semesterdag. Samma gäller om du väljer att vara kompledig eller flexledig, vilket innebär att tiden avräknas mot ordinarie arbetstid utan arbetstidsförkortning, det vill säga åtta timmar vid heltidsanställning.

Arbete på annat ställe än ordinarie arbetsplats måste beviljas av din chef.

Förkortade arbetsdagar gäller enbart teknisk/administrativ personal.

Klämdagar

Under 2019 infaller fem klämdagar:

  • dagen efter Kristihimmelsfärdsdagen (31 maj)
  • dagen efter Nationaldagen (7 juni)
  • dagen innan Julafton (23 december)
  • dagen efter Annandagen (27 december)
  • dagen innan Nyårsafton (30 december)

Dessa dagar genererar lediga dagar som all TA-personal kan välja att plocka ut som ledig tid när som under 2019.

Viktigt att ansöka om denna ledighet i Primula oavsett om ledigheten plockas någon av klämdagarna eller vid annan tid under året.