Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté motsvarar Skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen, 6 kap § 8. Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan vilket innebär att den ska vara sammansatt av representanter för arbetsgivaren, de anställda och ombud för studenterna.

Vid Linnéuniversitetet sammanträder Arbetsmiljökommittén fyra gånger per år. Läs mer om riktlinjer för Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitet.

För ytterligare information, kontakta Marion Tersmeden vid personalutvecklingssektionen på HR-avdelningen.

Ledamöter för arbetsgivaren

Thorbjörn Nilsson, tf Universitetsdirektör, ordförande
Marianne Johansson-Hellström, HR-chef, viceordförande
Staffan Carius, Dekan, ledamot för FTK
Ian Nicholls, Dekan, ledamot för FHL
Stefan Lund, Dekan, ledamot för NLU
Helén Anderson, Dekan, ledamot för FEH
Per Dannefjord, Prodekan, ledamot för FSV
Hans Sternudd, Prodekan, ledamot för FKH

Ledamöter för arbetstagarna

Magnus Mårtensson, Huvudskyddsombud, Växjö
Per Bjellert, Huvudskyddsombud, Kalmar
Stefan Sankovic OFR/ST
Karin Sällström, OFR/Lärarförbundet
Jan Andersson, Saco/S
Studerandeskyddsombud
Studerandeskyddsombud
Nicholas Pagden, Doktorandombud

Sekreterare

HR-avdelningen

Adjungerad

Marion Tersmeden, Utvecklingskonsult, HR-avdelningen
Maria Larsson, Kurator/Sektionschef, Studenthälsan