Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommitté (AMK) motsvarar Skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen, 6 kap § 8. Den ska vara sammansatt av representanter för arbetsgivaren, de anställda och ombud för studenterna.

Arbetsmiljökommittén är endast ett samrådsorgan.

Vid Linnéuniversitetet sammanträder Arbetsmiljökommittén fyra gånger per år.

Riktlinjer för Arbetsmiljökommittén vid Linnéuniversitet finns här

För ytterligare information, kontakta Marion Tersmeden vid Personalutvecklingssektionen på HR-avdelningen