Synundersökning och bildskärmsglasögon

Du som är anställd vid Linnéuniversitetet och utför ditt arbete vid dator mer än en timma om dagen har enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1998:5, rätt till synundersökning vartannat år eller vid märkbart försämrad syn, och till bildskärmsglasögon om det skulle visa sig behövas.

Staten har ramavtal som omfattar bildskärms- och skyddsglasögon och vid synundersökning ska du som anställd vända dig till den leverantör som rangordnas som nummer ett i första hand.

  1. Specsavers Sweden AB

I avtalet ingår antireflexbehandling UCL, repskydd samt båge ur Specsavers sortiment upp till 395 kr. Eventuella tillägg, såsom dyrare bågar eller tunnare glas, bekostas av medarbetaren direkt till butik. Observera att bildskärmsglasögon formellt sett tillhör arbetsgivaren, även om medarbetaren själv har betalt en del av kostnaden.

Om du tror dig behöva bildskärmsglasögon ska du skriva ut och fylla i rekvisionsblanketten och be din chef att skriva under. Sedan kan du boka en tid på vilken Specsavers-butik som helst och ta med dig rekvisitionen när du går på synundersökning. Kostnaden regleras mellan Linnéuniveristetet och Specsavers, såvida du inte önskar en dyrare båge eller andra tillägg.

För att boka tid för synundersökning, se hemsidan www.specsavers.se.

Mät avstånd till dina arbetsytor (skärm, skrivbord etc) och ta med dina gamla glasögon för att optikern ska få all relevant information för att kunna ge dig den bästa produkten.

För att ha rätt till synundersökning och bildskärmsglasögon som bekostas av arbetsgivaren ska du:

  • utföra ditt arbete vid dator mer än en timma om dagen
  • vara anställd vid Linnéuniversitetet och omfattas av villkorsavtalet
  • vända dig till leverantörerna enligt ramavtal

Innan besöket hos optikern ska du skriva ut och fylla i en rekvisitionsblankett, ange följande:

  • organisationsnummer: 202100-6271
  • fakturareferens (din institutions eller avdelnings referenskod)
  • fakturadress: Linnéuniversitetet, Box 451, 351 06 Växjö