Medarbetarsamtal

Utvecklings-/medarbetarsamtal är ett planerat och strukturerat samtal mellan chef och medarbetare som bör hållas regelbundet, minst en gång per år.

Syftet med utvecklings-/medarbetarsamtalet är bland annat:

  • att ge tillfälle till dialog/kunskap kring lärosätets vision och strategi, institutionens/enhetens verksamhet och mål, avdelningens verksamhet och mål
  • att följa upp och stämma av arbetsuppgifter och resultat
  • att diskutera/planera nuvarande och framtida arbetsuppgifter
  • att diskutera kring arbetsmiljö, ledarskap och relationer på arbetsplatsen
  • att diskutera medarbetarens behov av stöd och kompetensutveckling

Lönesamtal handlar om medarbetarens prestationer och utvecklingsområden, kopplat till de lönekriterier som anges i lönepolicyn.

Nedan finns information om och en handledning kring samtalets olika delar, och 3 olika mallar som kan underlätta utvecklingssamtalets genomförande. Det är valfritt för chef och medarbetare att använda den mall som de tycker är enklast att följa. Det finns också mallar för lönesamtalet; en som utgår från de generella lönekriterierna i lönepolicyn och en som är mer anpassad för lärare.