Arvode

Ersättning för utfört arbete ska alltid utgå som lön eller arvode. Det är endast vid tillfälligt anställda personer för begränsade uppdrag som ersättning kan ske med ett arvode. Underlag för arvodet redovisas på en arvodesräkning som lämnas till berörd institution eller avdelning. Utbetalning sker via lönesystemet Primula i samband med löneutbetalning. För tillfälligt anställd personal finns lokala avtal slutna om timersättningar, beroende på arten av tjänstgöring.

Arvodesräkning för externa
Se länken nedan, där kan du ladda ner blanketten "Arvodesräkning och bekräftelse av tillfällig anställning". Blanketten ska fyllas i för samtliga personer som ersätts via ett timarvode.