Anställning och lön

Här hittar du information kring din anställning och lön.

Anställd arbetstagare är den person som har ett anställningsavtal med en annan part, som oftast är en juridisk person. Anställning är ett sätt att organisera arbete, där en part köper den andres tid mot att arbete utförs. Utformningen av ett anställningsavtal kan regleras genom lagstiftning, men även genom kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation och en fackförening.

Lön är ersättning som betalas till anställd för utförande av arbete eller beredskap att utföra arbete.

Till vänster finns information om anställning och lön vid Linnéuniversitetet.
Har du några frågor som du ej finner svar på webben är du varmt välkommen att kontakta personalavdelningen!

Om du har bytt hemadress registrerar du själv detta i Primula. För att komma till Primula kan du använda länken nedan.