Universitetskajen

Aktuella universitetsövergripande projekt

Universitetskajen - ett stadsintegrerat universitetet
Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar samlas till en synlig, kommunikationsnära och stadsnära plats.

Övriga universitetövergripande projekt

Campusplan Växjö
Om arbetet med att ta fram en ny campusplan för campus i Växjö. 

Global Classroom
För att främja internationalisering på hemmaplan där möten med studenter från utländska lärosäten blir en integrerad del i utbildningen.

Human Resource Strategy for Researchers (HRS4R)

Kursvärderingar - sidan flyttad till Styrning och regelverk
Avslutat projekt, information om kursvärderingar finns under rubriken Kvalitetsarbete under ingången Styrning och regelverk. 

Kunskapsmiljöer Linné - sidorna flyttade till "Organisation"
Medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet formar framtiden genom att skapa kreativa kunskapsmiljöer som förenar djupa akademiska ämneskunskaper med förmåga att lösa samhällsutmaningar. 

Vision 2030 - sidorna fyttade till Styrning och regelverk
Vision 2030 är framtagen och beslutad och finns under Styrning och regelverk/Vision och strategi tillsammans med information om arbetsprocessen.

Vägen till miljöcertifiering
Linnéuniversitetets miljöledningssystem ska vara ISO-certifierat år 2017.