Universitetskajen

Aktuella universitetsövergripande projekt

Kunskapsmiljöer Linné Sidorna flyttade till "Organisattion"
Medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet formar framtiden genom att skapa kreativa kunskapsmiljöer som förenar djupa akademiska ämneskunskaper med förmåga att lösa samhällsutmaningar. 

Vägen till miljöcertifiering
Linnéuniversitetets miljöledningssystem ska vara ISO-certifierat år 2017.

Universitetskajen - ett stadsintegrerat universitetet
Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar samlas till en synlig, kommunikationsnära och stadsnära plats.

Global Classroom
För att främja internationalisering på hemmaplan där möten med studenter från utländska lärosäten blir en integrerad del i utbildningen.