Välkommen till Café Linné

Café Linné är en arena där medarbetare vid Linnéuniversitetet möter universitetsledningen i dialog kring en aktuell fråga. Efter några års paus hälsas du åter välkommen till Café Linné. Vi möts över en fika på plats eller vid din dator.

 

Café Linné 12 september

Café Linné handlade om Kunskapsmiljöer Linné och verksamhetsstöd. Medverkar gör Peter Aronsson, rektor och Per Brolin, universitetsdirektör. Inbjudan nedan:

 

Tid: Onsdag 12 september klockan 14.30–15.00.

Plats: Restaurang Kristina, hus H, Växjö, via storbild i E409 på Nisbetskha eller här på Medarbetare.lnu.se/cafelinne där vi sände direkt från caféet.

Tidigare caféer har handlat om utbildningar, hållbarhet och nytänkande ledarskap. Café Linné är en arena där medarbetare vid Linnéuniversitetet möter universitetsledningen i dialog kring en aktuell fråga. Efter några års paus hälsas du åter välkommen till Café Linné. Vi möts över en fika på plats eller vid din dator.

Frågor till Café Linné

Ställ dina frågor eller skicka dina synpunkter kring frågan det handlar om. Rektor svarar antingen under caféet eller efteråt. Här hittar du frågor med svar som inte besvarades under caféet.