Välkommen till Café Linné

Café Linné är en arena där medarbetare vid Linnéuniversitetet möter universitetsledningen i dialog kring en aktuell fråga. Efter några års paus hälsas du åter välkommen till Café Linné. Vi möts över en fika på plats, via länk eller vid din dator.

Tema 20 november: Hållbarhet

Från 20 november kl 14.30–15.00 från Restaurang Zegel i Kalmar.Rektor Peter Aronsson och prorektor Catherine Legrand pratar om hållbarhet på Restaurang Zegel i Kalmar.

 

Inbjudan

Se Peters och Catherines inbjudan 

Tema 31 oktober: Nytänkande ledarskap

Från 31 oktober kl 14.30–15.00 från Restaurang Kristina i Växjö. Du möter rektor Peter Aronsson kring Tema nytänkande ledarskap. Vad tänker du kring ett nytt ledarskap vid Linnéuniversitetet?

Inbjudan

 

Frågor till Café Linné

Här hittar du tidigare frågor med svar