2011-04-29

Ny adress till Storken, Kalmar

Inom kort kommer Storken få nya adresser. Storken har två entréer som ibland kan leda till missförstånd och förväxlingar och därför har vi nu ersatt Stagneliusgatan 14 med en separat A- och B-adress. Se kartan i högerkolumnen.

Den södra entrén = Stagneliusgatan 14A
Huvudentrén = Stagneliusgatan 14B

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Andreas Paulsson, Sektionen för Lokalplanering, LOS

 Lokal information: Kalmar